Η σχολή ακολουθεί πολιτική καταβολής διδάκτρων με σκοπό την διευκόλυνση των σπουδαστών και των οικογενειών τους, με δόσεις που να προσαρμόζονται στις  δυνατότητες τους.

Για όλες τις ειδικότητες η εγγραφή είναι 450 € και το υπόλοιπο ποσό που απομένει καταβάλεται σε δόσεις που διευκολύνουν τους σπουδαστές.

Για πληροφορίες σχετικά με τα ΔΙΔΑΚΤΡΑ κάθε ειδικότητας επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 82.37.758 & 210 82.31.935.