Ο αριθμός εγγραφών είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την αίτηση προεγγραφής γίνεται μία κράτηση θέσεως για δεκαπέντε (15) ημέρες στο τμήμα και το ωράριο που σας ενδιαφέρει.
Για να οριστικοποιήσετε την θέση σας, πρέπει στο διάστημα αυτό των δεκαπέντε ημερών, να κάνετε την εγγραφή σας είτε στην Γραμματεία της CHEF D’ OEUVRE, στην οδό ΧΕΫΔΕΝ 20, Πλατεία Βικτωρίας, είτε καταθέτοντας το ποσό των 450 € στον Λογαριασμό της ALPHA BANK.

ΙΒΑΝ: GR21 0140 3340 3340 0200 1000 036