Σπουδές Food & Beverage Management - F&B Management | CHEF D’ OEUVRE

Διάρκεια φοίτησης: 6 μήνες

Food & Beverage Management

Ο Food & Beverage Manager πρέπει να έχει υψηλή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση αλλά και γνώση των παραγωγικών διαδικασιών διότι οι ευθύνες του ξεκινούν από την προµήθεια των πρώτων υλών, επεκτείνονται στη σύνθεση του εδεσµατολογίου, την καθοδήγηση των αρµοδίων τµηµάτων παραγωγής τροφίµων και φθάνουν έως την τελική προώθηση και παρουσίαση των προϊόντων στους πελάτες.

food beverage management

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο μοναδικό στην Ελλάδα Μεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων της CHEF D’OEUVRE , τόσο το πρόγραµµα σπουδών, όσο και το επιτελείο των εξειδικευµένων και καταξιωµένων καθηγητών, παρέχουν εγγυηµένα, πλήρη και υψηλού επιπέδου µετεκπαίδευση στους σπουδαστές που επιθυµούν την αναβάθµιση των σπουδών τους, δηµιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαγγελµατική τους επιτυχία.

Δυνατότητα φοίτησης και εξ αποστάσεως με e-learning

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (MENU - PLANNING)
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (MENU COSTING)
F&B COST CONTROL
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - BAR SERVICE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ISO-HACCP)

Η CHEF D’OEUVRE δίνει τη µοναδική δυνατότητα στους αποφοίτους της και σε αποφοίτους άλλων τουριστικών σχολών ή επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυµούν να δηµιουργήσουν ή να διευθύνουν µια επιχείρηση εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου ή catering, µε ένα επιπλέον έτος µεταπτυχιακών σπουδών, να αποκτήσουν το δίπλωµα ∆ιοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (F&B Management).

Αποκτούν έτσι όλα τα απαραίτητα εφόδια γνώσεων για να εξελιχθούν σαν άριστοι επιχειρηµατίες ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων εστίασης, σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία, Catering κ.ά.

Eκδήλωση ενδιαφέροντος