Αίτηση Εργασίας
Για σπουδαστές και αποφοίτους της CHEF D'OEUVRE

Όνομα :
Επώνυμο :
Όνομα Πατρός :
Έτος Γεννήσεως :
Διεύθυνση Κατοικίας :
Περιοχή - Τ.Κ. :
Τηλέφωνο :
Ειδικότητα :
Έτος Αποφοίτησης :
Ξένες Γλώσσες :
Προϋπηρεσία :


ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πόστο :
Περιοχή :
Ωράριο :
Σχόλια :