ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ : 16 ΜΗΝΕΣ

Η ζαχαροπλαστική είναι μία πολύ εξειδικευμένη και απαιτητική τέχνη,  γιατί πρέπει να συνδυάζει την καλλιτεχνία µε την άριστη γεύση και τη µαζική παραγωγή µε τη σταθερή και καλή ποιότητα. Το γεγονός επίσης ότι η Ζαχαροπλαστική πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για πιο υγιεινή και διαιτητική διατροφή, αλλά και για όµορφη παρουσίαση των παρασκευασµάτων, την κάνει να ξεχωρίζει στο χώρο των γαστρονοµικών τεχνών.

Οι επαγγελµατίες τεχνίτες ζαχαροπλάστες είναι από τους πλέον περιζήτητους και υψηλά αµειβόµενους.

Είναι δε πραγµατικά λίγοι εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να διδάξουν σωστά και υπεύθυνα σε νέους υποψήφιους επαγγελµατίες τη Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Η σχολή ζαχαροπλαστικής CHEF D’ OEUVRE είναι από τα λίγα εξειδικευµένα Κέντρα Εκπαίδευσης της Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ :

Α' ΈΠΙΠΕΔΟ Β' ΈΠΙΠΕΔΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ I ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ II
ΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι σπουδαστές καθοδηγούµενοι από ένα επιτελείο καταξιωµένων και εξειδικευµένων καθηγητών και µε πρωτοποριακό πρόγραµµα σπουδών και εργαστηριακών εφαρμογών, εκπαιδεύονται σε όλο το φάσµα της Ζαχαροπλαστικής: Κλασικής, ∆ιεθνούς και Ελληνικής Παραδοσιακής, καθώς επίσης µαθαίνουν τη σύγχρονη ∆ιαιτητική Ζαχαροπλαστική και τις τεχνικές ∆ιακοσµητικής και Καλλιτεχνικής Ζαχαροπλαστικής.

ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ

Η Αρτοποιία είναι ανεξάρτητη εξειδικευμένη ενότητα όπου οι σπουδαστές γίνονται γνώστες της τεχνολογίας προϊόντων αλεύρου, της μηχανικής αλεύρων και της επεξεργασίας τους. Εκπαιδεύονται στις τεχνικές και μεθόδους της σύγχρονης και παραδοσιακής αρτοποιίας καλύπτοντας όλο το φάσμα παραγωγής προϊόντων.

Επίσης οι σπουδαστές διδάσκονται κρύα κουζίνα, όλα τα σφολιατοειδή και την αλμυρή ζαχαροπλαστική, για να είναι σε θέση να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων, τα οποία αναλαμβάνουν την κάλυψη δεξιώσεων και άλλων υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering).

Η αρτοποιία είναι υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος ζαχαροπλαστικής.

Για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μόνο Αρτοποιία, λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα με φοίτηση που διαρκεί 7 μήνες, από τον Νοέμβριο έως και τον Μάιο.

Στα εργαστήρια της CHEF D’ OEUVRE εκτός από φανταστικά καλλιτεχνήματα δημιουργούμε τους αυριανούς “Μάστορες” της Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα  210 82.37.758  210 82.31.935.