Αίτηση Εργασίας

Για σπουδαστές και αποφοίτους της CHEF D'OEUVRE

ONOMA:


ΕΠΩΝΥΜΟ:


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:


ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ.:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ:

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΤΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΩΡΑΡΙΟ:


Σχόλια: