Αίτηση Προεγγραφής

ONOMA:


ΕΠΩΝΥΜΟ:


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:


ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ.:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ:


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:


ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ
10:00-13:30
13:30-17:00
17:00-20:30

ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
17:00-20:30

ΤΜΗΜΑ FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

17:00-20:30

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡ
17:00-20:30

Σχόλια: