Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (F&B Management)

Print This Post/Page

diploma Σχολή  F & B Management
Διάρκεια φοίτησης 7 μήνες.
(Από Νοέμβριο έως και  Απρίλιο)

Ο Food & Beverage Manager πρέπει να έχει υψηλή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση αλλά και γνώση των παραγωγικών διαδικασιών διότι οι ευθύνες του ξεκινούν από την προµήθεια των πρώτων υλών, επεκτείνονται στη σύνθεση του εδεσµατολογίου, την καθοδήγηση των αρµοδίων τµηµάτων παραγωγής τροφίµων και φθάνουν έως την τελική προώθηση και παρουσίαση των προϊόντων στους πελάτες.

Μαθήματα Σχολή  F & B ManagementΣτο μοναδικό στην Ελλάδα Μεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων της CHEF D’ OEUVRE , τόσο το πρόγραµµα σπουδών, όσο και το επιτελείο των εξειδικευµένων και καταξιωµένων καθηγητών, παρέχουν εγγυηµένα, πλήρη και υψηλού επιπέδου µετεκπαίδευση στους σπουδαστές που επιθυµούν την αναβάθµιση των σπουδών τους, δηµιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαγγελµατική τους επιτυχία.

Η CHEF D’OEUVRE δίνει τη µοναδική δυνατότητα στους αποφοίτους της και σε αποφοίτους άλλων τουριστικών σχολών ή επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυµούν να δηµιουργήσουν ή να διευθύνουν µια επιχείρηση εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου ή catering, µε ένα επιπλέον έτος µεταπτυχιακών σπουδών, να αποκτήσουν το δίπλωµα ∆ιοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (F&B Management).

Αποκτούν έτσι όλα τα απαραίτητα εφόδια γνώσεων για να εξελιχθούν σαν άριστοι επιχειρηµατίες ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων εστίασης, σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία, Catering κ.ά.

Στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν απόφοιτοι Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Σχολών, απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών ή Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη πενταετή προϋπηρεσία στόν επισιτιστικό - εστιατορικό τομέα.

Μαθήματα F & B Management Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 8237758 & 210 8231935.